Bard Dispoz-a-Bag with Flip-Flo Valve, 18" Extenion Tubing, 4.5" Drainage Tube, No Straps